Projekty UE

FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. uczestniczy w licznych projektach.
Najważniejsze z nich to:
Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie.

Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie.

FAM-MAGNESIUM – nowa generacja galwanizowanych odlewów na bazie recyklingu

FAM Technika-Odlewnicza Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji...

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego oraz energooszczędnego układu gorącego kanału w formach ciśnieniowych dla stopów metali nieżelaznych.

FAM Technika-Odlewnicza Sp. z o.o., jako Lider Konsorcjum, realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata...

Centrum badawczo-rozwojowe odlewnictwa przemysłowego stopów metali nieżelaznych i kompozytów metalowych.

FAM Technika-Odlewnicza Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego...

Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego.

FAM Technika-Odlewnicza Sp. z o.o., jako członek Konsorcjum, realizuje projekt w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac...

Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków, modernizację instalacji przemysłowych, wymianę oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

FAM Technika-Odlewnicza Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 5.8 Energia Plus.

Porozmawiajmy o naszej ofercie