Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków, modernizację instalacji przemysłowych, wymianę oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

FAM Technika-Odlewnicza Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 5.8 Energia Plus.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków, modernizację instalacji przemysłowych, wymianę oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Cel projektu: głównym celem przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków, modernizację instalacji przemysłowych, wymianę oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii” jest poprawa efektywności energetycznej budynków i poprawa jakości powietrza w zakładzie produkcyjnym FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie, poprzez prace polegające na pracach termomodernizacyjnych, wymianie oświetlenia, modernizacji instalacji przemysłowych, częściowym zawracaniu wody w galwanizerni oraz wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2022 r.

Forma dofinansowania: pożyczka

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia: 8 225 285,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 2 891 375,00 PLN