Środowisko, odpowiedzialność społeczna, poszanowanie praw pracowniczych oraz odpowiedzialne zarządzanie jest elementem strategii FAM. Jest również wyznacznikiem do podejmowanych przez nas decyzji i sposobem, którym kierujemy się na co dzień w naszej pracy.
Zobacz w jakich obszarach FAM wypełnia zagadnienia ESG.

Środowisko
Zielona Odlewnia

FAM powstał w 1945 roku i od tego czasu konsekwentnie inwestuje w strategiczny rozwój. Rok 2015 był dla firmy przełomowy, nie tylko przez zmianę właścicielską, ale przede wszystkim przez zwrócenie się w stronę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ścieżka rozwoju – New FAM Way – koncentruje się na gospodarce o obiegu zamkniętym, minimalizacji poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery czy nieustannym dążeniu do ograniczenia oddziaływania na otoczenie poprzez efektywne korzystanie z zasobów.

Będąc świadomym, jak bardzo energochłonnym jest proces odlewania ciśnieniowego, stawiamy na produkcję własnej energii, ograniczając tym samym emisję pyłków i CO2 do środowiska. Nieustająca transformacja łańcucha wartości obejmuje program rozwoju portfolio dostawców pozwalający na zapewnienie surowców o najniższej możliwej zawartości CO2.

New FAM Way

New FAM Way to również wdrażanie i wykorzystywanie innowacyjnej technologii recyclingu, która dziś wyprzedza istniejące standardy rynkowe. Technologia ta pozwala na taki rozkład kabli telekomunikacyjnych, w którym prawie wszystkie elementy mogą być ponownie wykorzystywane, w tym miedź, polietylen aluminiowy i petrożel. Szacuje się, że rzeczywiste odpady nie powinny przekraczać 4% całości produktu. To ważne! Konkurencja wciąż skupia się tylko na odzysku miedzi, a pozostałe części składowe traktuje jako odpad.

Pamiętajmy, że FAM to przede wszystkim ludzie zaangażowani, z pasją, tworzący przyszłość, w której zrównoważony rozwój jest brany pod uwagę we wszystkich decyzjach strategicznych firmy. Powołaliśmy Dział ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu z zespołem zajmującym się ESG, który w symbiozie środowiskowej, zorientowany na dobrobyt społeczny, łączy innowacje z rozwojem firmy kreując New FAM Way. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój pozwoliło FAM w 2021 r. dołączyć do grona członków UN Global Compact.

W odniesieniu do tworzenia wartości społecznych i zaangażowania, nadal docieramy do najbardziej potrzebujących w naszym społeczeństwie między innymi poprzez udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz mecenat kultury.

Stworzyliśmy 5-letni plan, który ma skutecznie poprawić efektywność wykorzystania energii i zasobów w procesie produkcyjnym. Co jednak najważniejsze wyznaczyliśmy sobie niezwykle ambitny cel: FAM do roku 2035 stanie się w pełni Zieloną Odlewnią.

Społeczna odpowiedzialność:
Fundacja Odlewnia

FAM współpracuje z Fundacją Odlewnia – lokalną organizacją NGO realizującą projekty skierowane do mieszkańców Chełmna i okolic. Swoje aktywności kieruje zarówno do dzieci i młodzieży, dorosłych jak i seniorów, ceniąc sobie działania międzypokoleniowe. Swoimi przedsięwzięciami wspiera różnorodność i równe szanse, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawności czy wyznawaną religię. Zawsze pamięta również o środowisku naturalnym i ekologicznym podejściu do życia.

FAM wspiera działania Fundacji jako grantodawca i partner, a nasi pracownicy osobiście zaangażowali się w życie Fundacji pracując jako wolontariusze.

Stypendia

Już drugi rok z rzędu FAM jest fundatorem programu stypendialnego skierowanego do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Partnerem Programu zostało Miasto Chełmno, Gmina Chełmno i Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Więcej o programie przeczytasz na – przejście do podstrony Fundacji Odlewnia o stypendiach

Paczki świąteczne

Co roku dbamy, aby Mikołaj dotarł do wszystkich dzieci pracowników FAM. W święta przygotowujemy średnio 150 paczek w 4 kategoriach wiekowych – tym samym dbając, by prezent był dostosowany do wieku i zainteresowań obdarowanego. Nasze prezenty to nie tylko słodkości. To przede wszystkim zabawki edukacyjne, gry planszowe, książki rozwijające pasje i hobby. Wspieramy dzieci od najmłodszych lat i chcemy przekazywać prezenty, dzięki którym będą mogły poszerzać swoją wiedze i odkrywać nowe zainteresowania.

Półkolonie

Z sukcesem organizujemy półkolonie dla pociech naszych pracowników FAM-TASTYCZNE LATO. Projekt realizujemy przy współpracy z firmą FT SKAUT ze Świecia. Jesteśmy dumni z zainteresowania programem półkolonii oraz z radości jaką możemy sprawić dzieciom, organizując im wypoczynek, atrakcje i liczne zabawy integracyjne.

Programy stażowe

Przy współpracy z Urzędem Miasta Chełmna i Szkołą Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego zrealizowaliśmy staże w różnych działach naszej firmy – m.in. Informatyczny, Logistyka, Marketing i sprzedaż. Kształcimy i wspieramy rozwój młodych i pomagamy w odnalezieniu właściwej ścieki kariery.

Sprawy pracownicze i zarządzanie:
Związki Zawodowe

W FAM zapewniamy wolność zrzeszania się w związkach zawodowych oraz wolność ich tworzenia i działania. Ich celem jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, reprezentowanie i obrona praw i interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy. W szczególności: obrona godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. W naszej organizacji działają dwa związki zawodowe: Solidarność oraz Metalowcy.

Fundusz Socjalny

W FAM działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki zgromadzone w Funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej na rzecz pracowników, emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami oraz ich rodzin. Szczegółowe zasady i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych, rodzaje działalności socjalne oraz wykaz osób uprawnionych określony jest w regulaminie wewnętrznym firmy FAM. Nad wszystkim czuwa Komisja ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

United Nations Global Compact:

Od 2021 roku FAM jest członkiem największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Została powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana i od tamtej pory prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Obecnie zrzesza ponad 10 000 członków z całego świata w tym FAM! Dzięki współpracy z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi działania, które dają globalne zmiany.

Porozmawiajmy o naszej ofercie