Dział Zapewniania Jakości w Fam specjalizuje się w dostarczaniu klientom usługi kompleksowych pomiarów CMM wraz z raportem pomiarowym. Wykorzystujemy do tego specjalistyczną Maszynę CMM, która pozwala na dokonania pomiaru przestrzennego detalu nawet o bardzo skomplikowanym kształcie. Cechuje ja niezwykła precyzja! Jej praca polega na wyznaczaniu i śledzeniu współrzędnych, przy czym układ współrzędnych tworzony jest przez trzy osie. Następnie Maszyna CMM łączy punkty pomiarowe tworząc cechę geometryczną, która zostaje poddana porównaniom ze wszystkimi pozostałymi cechami.

W swojej ofercie możemy zaproponować:
Pomiary detali o skomplikowanych kształtach
Pomiary odchyłek położenia i kształtu - również na etapie prototypów
Pomiary przyrządów technologicznych
Główne korzyści pomiarów CMM:
Wysoka dokładność wykonywanego pomiaru
Skrócenie czasu pomiaru produktu
Wyeliminowanie stosowania wielu różnych urządzeń pomiarowych co obarczone jest błędem pomiarowym
Porozmawiajmy o naszej ofercie