Odlewanie ciśnieniowe

Co dokładnie produkujemy?
Cynk - odlewy

od 5gram do 600 gram

elektrotechnika, AGD, motoryzacja, budownictwo, meblarstwo, automatyka przemysłowa

Magnez - odlewy

50 gram do 600 gram

motoryzacja, budownictwo, wyroby medyczne, narzędzia

Aluminium - odlewy

30 gram do 4700 gram

motoryzacja, automatyka przemysłowa, budownictwo, przemysł kolejowy

Detale z tworzyw sztucznych

od 5gram do 600 gram

elektrotechnika, AGD, motoryzacja, budownictwo, meblarstwo, automatyka przemysłowa

Odlewanie ciśnieniowe to forma produkcji, która daje klientowi znaczne oszczędności. Odlewnictwo ma dużą przewagę nad innymi procesami produkcyjnymi na rynku. Dodatkowo skraca drogę od surowca do gotowego produktu dając krótki czas cyklu produkcyjnego. W efekcie obniżają się koszty pracy.

Więcej korzyści!
Stabilność wymiarowa
Długi okres użytkowania narzędzi produkcyjnych
Wysoka wydajność produkcyjna
Odporny na korozję
Niski koszt jednostkowy detalu
Wysoka przewodność elektryczna i cieplna
Porozmawiajmy o naszej ofercie