Fam Technika Odlewnicza powstała w 1945 roku i od tego czasu konsekwentnie inwestuje w strategiczny rozwój. Rok 2015 był dla firmy przełomowy, nie tylko przez zmianę właścicielską, ale przede wszystkim przez zwrócenie się w stronę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ścieżka rozwoju – New Fam Way – koncentruje się na gospodarce o obiegu zamkniętym, minimalizacji poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery czy nieustannym dążeniu do ograniczenia oddziaływania na otoczenie poprzez efektywne korzystanie z zasobów.

New Fam Way to również wdrażanie i wykorzystywanie innowacyjnej technologii recyclingu, która dziś wyprzedza istniejące standardy rynkowe. Technologia ta pozwala na taki rozkład kabli telekomunikacyjnych, w którym prawie wszystkie elementy mogą być ponownie wykorzystywane, w tym miedz, polietylen aluminiowy i petrozel. Szacuje się, że rzeczywiste odpady nie powinny przekraczać 4% całości produktu. To ważne! Konkurencja wciąż skupia się tylko na odzysku miedzi, a pozostałe części składowe traktuje jako odpad.

Porozmawiajmy o naszej ofercie