Prototypowanie i projektowanie

Projektowanie

Firma posiada własne biuro projektowe, w którym opracowywane są rozwiązania niezbędne do otrzymania produktu zgodnego z założeniami wejściowymi. Kompleksowo projektowane są w nim wyroby oferowane przez FAM jak i konstrukcje form ciśnieniowych, form wtryskowych i oprzyrządowania, dostosowane do najwyższych standardów technicznych dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w tej branży. Zaleta posiadania własnego biura projektowego jest zminimalizowanie czasu potrzebnego do wdrożenia produktu, pełna korelacja pomiędzy biurem projektowym a komórkami wewnętrznymi w firmie, jak i z klientami, dla których opracowywane są projekty.

Prototypowanie

Firma FAM ma możliwość prototypownia wyrobów. Jest to najbardziej skuteczna metoda do potwierdzenia założeń projektowych, analizy wyników i wprowadzania zmian w celu optymalizacji projektu. Dzięki prototypowaniu istnieje możliwość weryfikacja strony wizualnej, technicznej i funkcjonalnej. Na etapie prototypownia możemy modyfikować projekt przy minimalnych kosztach i maksymalnie skróconym czasie ich wprowadzania, niż miało by to miejsce przy zmianach wprowadzanych juz na gotowym wyrobie.

Porozmawiajmy o naszej ofercie