Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego oraz energooszczędnego układu gorącego kanału w formach ciśnieniowych dla stopów metali nieżelaznych.