Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie.

FAM Technika-Odlewnicza Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Tytuł projektu: Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie.

Cel projektu: Celem projektu jest zmniejszenie emisyjności zakładu FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. poprzez budowę układu kogeneracyjnego, zwanego również jako układ CHP (ang. Combined Heat and Power) w oparciu o tłokowe silniki gazowe. Układ pozwoli na wysokosprawne wytworzenie ciepła wykorzystywanego w procesach produkcyjnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu. Efektem inwestycji będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym dwutlenku węgla oraz poprawa efektywności energetycznej wytwarzania ciepła w zakładzie, co jest zgodne z obecnymi wymaganiami zawartymi w Pakiecie Klimatycznym – realizacja polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego („3×20”). Bezpośrednią korzyścią dla zakładu będzie zwiększenie elastyczności wytwarzania ciepła oraz zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2022

Całkowita wartości projektu: 4 727 136,00 PLN

Kwota dofinansowania: : 1 740 879,00 PLN

Galeria