ZAPYTANIE OFERTOWE 09.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.04.2020

 

AKTUALIZACJA

W związku z zauważoną omyłką w treści pliku „Zapytanie ofertowe”, w części 5. Cel i opis przedmiotu zamówienia, w ostatnim wierszu tabeli Zakup i montaż opraw LED spełniających następujące parametry  wymagany strumień świetlny to 14 500 lm.

Uwzględniając powyższe dokonano aktualizacji zapytania ofertowego.

Ze względu na wprowadzone zmiany termin złożenia ofert został przesunięty na 29.04.2010 r. godz. 23:59.

 

Zamawiający:

 

FAM – Technika Odlewnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 10, 86-200 Chełmno

NIP: 5252375707 REGON: 140700890

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków, modernizację instalacji przemysłowych, wymianę oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii”

  

Zaprasza do składania ofert na modernizację oświetlenia w budynkach zakładu FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

 

Szczegółowe warunki Zapytania Ofertowego określa załącznik do ww. ogłoszenia – Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1 Formularz oferty

Zalacznik nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym

Zalacznik nr 3 Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań z zamawiającym

Zapytanie-ofertowe oswietlenie FAM