Wyniki dla zapytania ofertowego 1.1.1/2020/05/01/FAM

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego oraz energooszczędnego układu gorącego kanału w formach ciśnieniowych dla stopów metali nieżelaznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1.1.1/2020/05/01/FAM dotyczącego zakupu materiałów eksploatacyjnych ‒ środki konserwacyjne, gazy ochronne, materiały rafinacyjne, topniki prezentujemy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik).