ZAPYTANIE OFERTOWE Techmat/2018/09/03/FAM

W związku z realizacją projektu pn. „Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego.” w ramach I konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG współfinansowanego ze środków krajowych zapraszamy do składania ofert na zakup stopów aluminium.

Termin składania ofert: 11 września 2018 r. godz. 23:59.

Szczegółowe warunki oraz elementy przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w załączniku: Zapytanie Ofertowe.

Zachęcamy do składania ofert, a następnie złożenie ich osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną.

 

Wyniki ogłoszone na stronie internetowej:

 

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr Techmat/2018/09/03/FAM

W związku z realizacją projektu pn. „Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego.” w ramach I konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG współfinansowanego ze środków krajowych, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Techmat/2018/09/03/FAM dotyczące zakupu stopów aluminium, prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik).

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe 2018_09_03_FAM

plakat FAM Techmat