ZAPYTANIE OFERTOWE /2020/05/04/FAM

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego oraz energooszczędnego układu gorącego kanału w formach ciśnieniowych dla stopów metali nieżelaznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert na zakup materiałów eksploatacyjnych ‒ środki konserwacyjne, gazy ochronne, materiały rafinacyjne, topniki.

 

Termin składania ofert 11 maja 2020 r. godz. 23:59

 

Szczegółowe warunki oraz elementy przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w załączniku: Zapytanie Ofertowe.

Zachęcamy do złożenia oferty na wzorze własnym na wskazany w zapytaniu przedmiot zamówienia, osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną

 

Załączniki

https://fam-to.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zapytanie-ofertowe-2020_05_04.pdf