ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.06.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2020

 

 

Zamawiający:

 

FAM – Technika Odlewnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  1. Polna 10, 86-200 Chełmno

NIP: 5252375707 REGON: 140700890

e-mail: oferty@fam-to.pl

 

w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków, modernizację instalacji przemysłowych, wymianę oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii”

 

 

 

Zaprasza do składania ofert na usługę finansowania w formie leasingu finansowego opraw oświetleniowych w ramach modernizacji oświetlenia w budynkach zakładu FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

 

 

 

Szczegółowe warunki Zapytania Ofertowego określa załącznik do ww. ogłoszenia – Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1 Formularz oferty

Zalacznik nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym

Zalacznik nr 3 Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań z zamawiającym

Zapytanie-ofertowe oswietlenie FAM