Program Stypendialny FAM-Technika Odlewnicza

W FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. wierzymy, że inwestowanie w lokalną społeczność przynosi wszystkim długofalowe korzyści. Dlatego z okazji 75-lecia istnienia firmy postanowiliśmy wraz z Fundacją Odlewnia zainicjować program stypendialny dla dzieci i młodzieży. Partnerami Programu Stypendialnego są Miasto Chełmno, Gmina Chełmno oraz Powiat Chełmiński.

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami  miasta Chełmna albo gminy Chełmno, uzyskali średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,50 lub wyższą, osiągają sukcesy w dziedzinie nauki, sportu, kultury, sztuki oraz wyróżniają się działalnością społeczną na rzecz lokalnej społeczności, kultury, środowiska naturalnego.

 

Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2020/2021, wraz z kompletem  wymaganych dokumentów,  należy przesłać do dnia 20 listopada 2020r. na adres: FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ul. Polna 10, 86-200 Chełmno z dopiskiem „Program Stypendialny”. Szczegółowe informacje znajdują w regulaminie

Partnerzy Programu: Fundacja Odlewnia, Miasto Chełmno, Gmina Chełmno i Powiat Chełmiński

 

Załączniki

Regulamin  

Zal. 1. Wniosek 

Zal. 2. Oświadczenie stypendysty 

Zal. 3. Rozliczenie stypendium