Program Stypendialny FAM-Technika Odlewnicza

Szanowni Państwo,
 

niezmiernie miło nam poinformować o kontynuacji Programu Stypendialnego dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy dumni z ubiegłorocznych stypendystów i ich osiągnięć – to zaszczyt i wielka przyjemność obserwować, z jaką pasją realizują swoje plany. Przedsięwzięcie realizujemy we współpracy Partnerami Programu, którymi są Miasto Chełmno, Gmina Chełmno, Powiat Chełmiński oraz Fundacja Odlewnia.

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/21:

  • uczęszczali do VII i VIII klas szkół podstawowych lub kształcili się w szkołach
  • ponadpodstawowych na terenie miasta Chełmna lub gminy Chełmno
  • uzyskali średnią z przedmiotów na świadectwie 4,50 lub wyższą
  • osiągnęli sukcesy w dziedzinie nauki, sportu, kultury, sztuki
  • wyróżniali się działalnością społeczną na rzecz lokalnej społeczności, kultury, środowiska naturalnego.

 

Wniosek o przyznanie Stypendium za rok szkolny 2020/2021, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać do dnia 10 grudnia 2021 r. na adres: FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ul. Polna 10, 86-200 Chełmno z dopiskiem „Program Stypendialny” lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed wejściem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www. fam-to.pl w zakładce Stypendia. Jesteśmy przekonani, że wśród Państwa dzieci są kolejni Stypendyści FAMu!

 

Zarząd Fam-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

Partnerzy Programu: Fundacja Odlewnia, Miasto Chełmno, Gmina Chełmno i Powiat Chełmiński

 

Załączniki

Regulamin  

Zal. 1. Wniosek 

Zal. 2. Oświadczenie stypendysty 

Zal. 3. Rozliczenie stypendium