Władze spółki

Zarząd: 

Grzegorz Pelczar - Prezes Zarządu


Prokurenci (prokura samoistna):

Maciej Mańkowski - Dyrektor Zarządzający