Władze spółki

Zarząd: 

Grzegorz Pelczar - Prezes Zarządu


Prokurenci (prokura łączna):

Tomasz Bondaruk - Dyrektor generalny

 Grzegorz Wróblewski - Dyrektor ds. Technicznych i Produkcyjnych