Park maszynowy

Przedsiębiorstwo w procesie produkcji stosuje cztery podstawowe technologie obróbki materiału oraz dwie metody nakładania powłok galwanicznych:

na Wydziale Odlewni Stopów Cynku stosowana jest technologia ciśnieniowego odlewania metali oraz wstępna ich obróbka.
Na wtryskarkach o sile zwarcia 20 – 260 ton maszyn gorącokomorowych m. innymi firmy FRIEDRICH - PFUDERER i FRECH produkowane są odlewy ze stopu cynku dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego, meblowego, elektrotechnicznego itp. Posiadany park maszynowy (DAW-20, DMZ-50, DAW-50, DMZ-80, DAW-125RC, DMM-B-260T, Castmatic Z-180 - łącznie 15 maszyn odlewniczych) pozwala na pełną kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego.
Większość produkowanych odlewów skierowana jest na rynki zagraniczne.


FAM posiada również wtryskarki do tworzyw sztucznych, które pozwalają na produkcję wyrobów z różnego rodzaju tworzyw oraz produkcję wyrobów z cynkiem i magnezem. M. innymi na wtryskarce Krauss – Maffei produkowane są klamki metalowo-tworzywowe.

Na Wydziale Odlewni Stopów Metali Lekkich produkowane są bardzo skomplikowane detale ze stopów magnezu i aluminium z przeznaczeniem dla branży: budowlanej, meblowej, motoryzacyjnej, elekronarzędziowej itp. Wydział wyposażony jest w 5 maszyn gorącokomorowych do odlewnia stopów magnezu renomowanej firmy FRECH, o sile zwarcia 315 ton oraz jednej maszyny firmy FRIEDRICH - PFUDERER o sile zwarcia 340 ton. Dwie maszyny stanowią tzw. celę odlewniczą, składającą się z robota odbierającego detale z formy, tunelu chłodzącego i urządzenia spryskującego, co pozwala na pełną automatyzację procesu. Na maszynach tego typu można odlewać bardzo skomplikowane detale, przy odpowiedniej konstrukcji formy - od 30 gram do 1500 gram.

Wydział odlewni wyposażony jest także w maszynę firmy „Buhler 66” do odlewania stopów aluminium w technologii zimnokomorowej. Maszyna ta również stanowi tzw. celę odlewniczą wyposażoną w piec, urządzenie zalewowe, robot odbierający i tunel chłodzący. Używane do produkcji siluminy (stopy aluminium z krzemem) mają nadzwyczaj dobrą lejność i obrabialność pozwalającą na odlewanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach. Na maszynie tego typu można odlewać detale o masie od 350 gram do 3500 gram.

Wydział wyposażony jest także w dwie prasy hydrauliczne o mocy 160 ton, przeznaczonych do odcinania układów wlewowych, a także urządzenia do wiercenia i gwintowania otworów jak również oddział szlifierek do usuwania śladów podziału i przygotowujące detale pod powłoki. Produkcja wyrobów z magnezu i aluminium jest obecnie głównym kierunkiem rozszerzenia profilu działalności FAM.


Wydział Obróbki Skrawaniem i Obróbki Plastycznej specjalizuje się w:

  • obróbce wiórowej (toczenie wzdłużne) drobnych detali na automatach tokarskich INDEX RN-8, INDEX RN-12, ATS – materiałem wyjściowym są pręty i druty stalowe o maksymalnej średnicy 8 mm.
  • obróbce plastycznej wyrobów stalowych poprzez technologię tłoczenia i kucia na zimno,

na Wydziale Powłok i Obróbki Powierzchni wytwarzane we wcześniejszych fazach elementy poddawane są obróbce wykończeniowej, polegającej na przygotowaniu powierzchni detali pod powłoki galwaniczne i lakiernicze. Stosowana jest obróbka szlifiersko-polerska lub wibrościerna. Urządzenia wibracyjne; ROSLER R-420, ROSLER R- 620, ROSLER R – 780, ROSLER R – 1050 , szlifierki tarczowe oraz polerki.


Wydział ten posiada trzy linie galwaniczne:

  • linia bębnowa do nakładania powłoki cynkowej
  • linia zawieszkowa
  • linia bębnowa do nakładania powłoki niklowej

Po zakończeniu produkcji wyroby przechodzą na Wydział Montażu i Pakowni. Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zaplecze techniczne, własną narzędziownię i biuro konstrukcyjne. Nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie 3D CAD/CAM (Pro/ENGINEER), umożliwia bardzo szybko dostosować produkcję do potrzeb rynku.


Przedsiębiorstwo posiada laboratorium metrologiczne, które wyposażone jest w kontrolno-pomiarowe, niezbędne do przeprowadzania pomiarów produkowanych detali i odbioru narzędzi. FAM posiada również stanowisko wyposażone w spektrometr SPEKTROMAXx firmy SPECTRO, na którym prowadzone są analizy składu chemicznego stopów cynku, aluminium i magnezu.