Historia

FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. jest firmą z długoletnim doświadczeniem w branży odlewniczej (do 2004r. działającym pod nazwą Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna).

W połowie lat dziewięćdziesiątych Spółka przeprowadziła udaną zmianę profilu produkcji wchodząc do segmentu okuć budowlanych i osiągając bardzo silną pozycję na tym rynku. W ciągu ostatnich lat FAM TO Sp. z o.o. podjęła udaną ekspansję na rynki międzynarodowe, rozszerzając dotychczasowe zagraniczne rynki zbytu i pozyskując nowe.

Wyroby FAM TO Sp. z o.o. produkowane są w większości ze stopu cynku i aluminium (ZnAl). Dywersyfikując źródła surowców w celu ograniczenia ryzyka wzrostu cen, Spółka wprowadziła do produkcji technologie odlewnictwa ciśnieniowego ze stopu Mg (magnezu) i Al (aluminium).