Dane spółki

Dane identyfikacyjne

FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
86-200 Chełmno, ul. Polna 10

KRS 0000266071
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-23-75-707

Aktualna wysokość kapitału zakładowego: 7.319.000 PLN
Aktualna wysokość kapitału wpłaconego: 7.319.000 PLN