FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o
 
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
 
Twoja przegldąrka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
 
Twoja przegldąrka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
Firma

 Informacje o firmie
 Historia
 Władze Spółki
 Profil działalności
 Park maszynowy
 Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia
 Deklaracje zgodności
 Regulamin reklamacji FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
 Aktualnci
 Dane spółki
 Praca w FAM
 Praca w FAM - Do pobrania
 Aktualne oferty pracy
 Ogólne warunki sprzedaży
 Polityka cookies
 Owiadczenia i cele dostawcw
 Ochrona własności Intelektualnej

Newsletter
 
   

Strona główna > Firma > Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu Warunki Sprzedaży Wyrobów i Usług, oferowane przez FAM – Technika Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FAM – TECHNIKA ODLEWNICZA W CHEŁMNIE, UL. POLNA 8 , ZWANEJ DALEJ FAM – TO,

1. Sprzedaż Wyrobów i usług FAM - TO realizuje po otrzymaniu pisemnego zamówienia od KUPUJĄCEGO.

2. Zamówienia winny być składane przez KUPUJACEGO z termin co najmniej:
1) dla WYROBÓW STANDARDOWYCH – z 14 dniowym wyprzedzeniem,
2) dla WYROBÓW NIESTANDARDOWYCH – z 21 dniowym wyprzedzeniem

Krótsze terminy realizacji są możliwe w przypadku posiadania przez FAM - TO zamówionego towaru w magazynie.

3. Minimalne zamówienie dla WYROBÓW:
1) STANDARDOWYCH: opakowanie zbiorcze np. klamki okienne 25 szt., klamki drzwiowe 25 szt.
2) NIESTANDARDOWYCH: 500 szt. dla klamek okiennych, 40 szt. dla klamek drzwiowych.

4. Przy składaniu pierwszego zamówienia KUPUJĄCY winien przesłać następujące dane o swojej firmie:

  • aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o nadaniu NIP,
  • zaświadczenie o numerze REGON,
  • a następnie raz w roku i każdorazowo na żądanie FAM - TO winien przesłać aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

5. Po otrzymaniu pisemnego zamówienia FAM - TO winien w ciągu 3 dni roboczych potwierdzić KUPUJĄCEMU przyjęcie zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia FAM - TO określi warunki jego realizacji, a jeśli będą one odmienne od określonych przez KUPUJĄCEGO w zamówieniu, a KUPUJĄCY nie prześle na piśmie swojej rezygnacji z zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia, to sprzedaż nastąpi na warunkach określonych przez FAM - TO w jego potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

6. FAM - TO zastrzega sobie, że zamówiony towar nie zostanie wydany KUPUJĄCEMU w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych KUPUJACEGO w stosunku do FAM - TO.

7. Towar, za który KUPUJĄCY nie uiścił zapłaty, pozostaje własnością FAM - TO.

„Niniejsze zastrzeżenie własności traci moc w odniesieniu do dostaw, z których tytułu FAM - TO dokonała cesji należności na podmiot trzeci, zwłaszcza na rzecz faktora.”


8. W przypadku płatności po odbiorze towaru zapłata winna nastąpić na warunkach i w terminie określonym w fakturze. Za nieterminową zapłatę za towar FAM - TO będzie naliczał KUPUJĄCEMU odsetki w wysokości ustawowej.

 9. Złożenie przez KUPUJĄCEGO zamówienia do FAM - TO oznaczać będzie akceptację przez KUPUJĄCEGO tych warunków i będą one obowiązujące do wszystkich transakcji między Stronami.

Objaśnienie:
a. WYROBY STANDARDOWE;
Klamki okienne o długości trzpienia L10, L30, L32, L35, L37, L38,L40 i L45
b. POKRYCIA MALARSKIE STANDARDOWE;
RAL 9016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010, K10
c. POKRYCIA GALWANICZNE STANDARDOWE;
wg „wzornika kolorów powłok galwanicznych” zamieszczonym w katalogu.

Firma  |  Nasza oferta  |  Polecamy  |  Gdzie kupić  |  Partnerzy  |  Fundusze europejskie  |    |  Kontakt