FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o
 
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
 
Twoja przegldąrka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
 
Twoja przegldąrka nie obsługuje Flash'a. Zainstaluj FlashPlayera.
Firma

 Informacje o firmie
 Historia
 Władze Spółki
 Profil działalności
 Park maszynowy
 Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia
 Deklaracje zgodności
 Regulamin reklamacji FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
 Aktualnci
 Dane spółki
 Praca w FAM
 Praca w FAM - Do pobrania
 Aktualne oferty pracy
 Ogólne warunki sprzedaży
 Polityka cookies
 Owiadczenia i cele dostawcw
 Ochrona własności Intelektualnej

Newsletter
 
   

Strona główna > Firma > Ochrona własności Intelektualnej

Ochrona własności Intelektualnej

Chełmno, 8 marca 2017 r.

Komornik w MEDOS-ie

Informacja Zarządu FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie

Szanowni Państwo,

W związku z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z 21 lutego 2017 r. wydanym w sporze pomiędzy FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie a MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka jawna w Chełmnie, którego przedmiotem jest naruszanie praw do wzoru przemysłowego oraz praw autorskich należących do FAM, informujemy, że Sąd udzielił FAM zabezpieczenia jej roszczeń, obejmującego:

1)     zakaz produkcji, oferowania i obrotu przez MEDOS poniższymi wyrobami:

a)     klamka okienna Wenus,

b)     klamka okienna Pluton,

c)     klamka okienna Pluton z kluczem,

d)     klamka okienna Pluton z kluczem – antywłamaniowa,

e)     klamka okienna Pluton z przyciskiem,

f)      klamka balkonowa Pluton,

g)     klamka balkonowa Pluton z kluczykiem,

h)     klamka balkonowa pod roletę Pluton,

i)       klamka drzwiowa Pluton,

j)       klamka drzwiowa pod roletę Pluton,

k)     klamko-pochwyt Pluton;

2)     zajęcie wyrobów wytworzonych, określonych w pkt 1) powyżej;

3)     zajęcie form wraz z oprzyrządowaniem, służących do produkcji wyrobów określonych pkt 1) powyżej.

Działając na podstawie tego Postanowienia Sądu, 6 marca b.r. Komornik Sądowy dokonał w przedsiębiorstwie MEDOS zajęcia wymienionych wyżej wyrobów naruszających prawa własności przemysłowej i prawa autorskie należące do FAM, a także narzędzi służących do ich produkcji.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Postanowieniem Sądu Komornik Sądowy ma prawo zająć wyroby wymienione w pkt 1) powyżej we wszelkich miejscach ich przechowywania, jakie ustali w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Podkreślamy też, że dalsze oferowanie lub obrót wyrobami zajętymi przez Komornika Sądowego w postępowaniu egzekucyjnym albo wytworzonymi przy wykorzystaniu zajętych narzędzi stanowić może poważne naruszenie prawa, jako utrudnianie lub udaremnienie postępowania egzekucyjnego.

Informujemy również po raz kolejny, że FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie pozostaje jedynym uprawnionym producentem wyrobów wytworzonych według wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp-6552 „Część chwytowa klamki” lub według wzoru „Klameczka z patentem”, które bez problemów nabyć można legalnie w Dziale Sprzedaży naszej spółki.

 

Z poważaniem

Zarząd FAM- TO Sp. z o.o.

 

 Dokumenty do pobrania

 

Komornik w Medos List zarządu z dnia 28.03.2017

 

Postanowienie Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczeń z 21.02.2017

 

List zarządu z dnia 15.12.2016

 

Prawomocna decyzja Urzędu Patentowego z dnia 06.05.2011 unieważniająca zgłoszenie wzoru przemysłowego MEDOS nr 13284

 

Prawomocna decyzja Urzędu Patentowego z dnia 12.06.2014 unieważniająca zgłoszenie wzoru przemysłowego MEDOS nr 12796

 

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.03.2015 utrzymujący decyzję Urzędu Patentowego z dnia 12.06.2014

 

 Prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31.05.2016 utrzymujący decyzję Urzędu Patentowego z dnia 06.05.2011

 

 

Firma  |  Nasza oferta  |  Polecamy  |  Gdzie kupić  |  Partnerzy  |  Fundusze europejskie  |    |  Kontakt